Tervetuloa sivuille!

Nämä sivut on tarkoitettu työnantajille ja maahanmuuttajille. Sivuille on koottu kattavasti tietoa maahanmuuttajien työllistämisestä ja suomalaisesta työelämän pelisäännöistä niin työntekijän, kuin työnantajan näkökulmasta.

Kotopaikka-hanke

Kotopaikka – Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun -hanke 2017-2018 on Jyväskylän ammattikorkeakoulun  Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Jyväskylän kristillisen opiston, Jyväskylän palvelualan opiston, Jyväskylän aikuisopiston sekä Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea maahanmuuttajien kotouttamispalvelujen kehittämistä kohdekunnissa.

Sivujen toteutukseen osallistuivat  Jyväskylän palvelualan opisto ja Jyväskylän kristillinen opisto.

 

Lisää hankkeesta: Kotopaikka

jko